Suretax

บริษัท ชัวร์แทค จำกัด

บทความทางธุรกิจ

องค์กรธุรกิจที่เกิดขึ้นต่างก็ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบกิจกรรมการค้าทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะมุ่งเน้นในการแสวงหาผลกำไร แม้จะมีข้อยกเว้นบ้างในบางกรณี (เช่น สหกรณ์, องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร, หน่วยงานรัฐบาล) โดยรวมแล้วสามารถกล่าวได้ว่า เจ้าของและผู้ประกอบการธุรกิจมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่รายรับ หรือการก่อให้เกิดผลตอบแทนทางการเงิน แลกเปลี่ยนกับการลงทุนด้านเวลา, ความอุตสาหะ และเงินทุน

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 วิธีตรวจสอบธุรกิจด้วยตนเอง สำนักงานบัญชี 12711
2 เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานบัญชี 13040
3 8 วิธีเพิ่มยอดขายด้วยการเป็นมิตรกับลูกค้า สำนักงานบัญชี 8652
4 จัดโปรโมชั่นอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ สำนักงานบัญชี 13321
5 ก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำด้วยแนวคิด e-Business สำนักงานบัญชี 7554
6 ธุรกิจหอพัก คือทุนช้าแต่กำไรงาม สำนักงานบัญชี 29050
7 ธุรกิจขนาดเล็กไม่ง่าย แต่ไม่เกินความสามารถ สำนักงานบัญชี 8865
8 กำหนดลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนทำธุรกิจ สำนักงานบัญชี 17184
9 วิธีสร้างความสุขให้ลูกค้า สำหรับงานบริการ สำนักงานบัญชี 7517
10 อยากมีธุรกิจเล็กๆ เป็นของตนเอง สำนักงานบัญชี 12362

Accounting

Our staffs have knowledge of English, we can interact and keep accounts in English and of course we have many foreign clients using More...

Auditing

Offer the standard auditing in accounting and financial statements by CPA team. We audit in accordance with generally accepted auditing More...

Registration

Professional team work, who operate the registration in all steps rightly as regulated method and criterion of government. Moreover, we More...